קריאת שירות | הידור מוצרים בע”מ | הידור - ייבוא ושיווק מותגים של מוצרי חשמל ביתיים
קריאת שירות

קריאת שירות

לקוחות יקרים! כל מותגי חברת הידור שירכשו החל מתאריך 1.7.19 יותקנו ויטופלו ע"י חברת שירות רטפון.
מוצרים שנרכשו עד לתאריך 30.6.19 יקבלו שירות בהתאם לאיזור ומתחנות המפורטות במסך נקודות השירות.

 

במידה ופנייתכם ע"י שליחת הטופס לא נענתה בתוך יום עסקים,
יש לפנות ישירות לנקודת השירות שפרטיה מופיעים במסך נקודות השירות, באמצעות טלפון או פקס